تعبیر خواب بدن و جسم و اعضای بدن

تعبیر خواب اجزا بدن و جسم و اعضای بدن چیست؟ اگر بدن کسی را لخت ببینید، برای او کسالت و اندوه حاصل می شود. اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و استخوانی داشته باشد، دچار تنگی معاش خواهد شد و چنانچه فربه و چاق باشد، وسعت رزق می یابد.

تعبیر خواب بدن

اگر بدن کسی را لخت ببینید، برای او کسالت و اندوه حاصل می شود. اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و استخوانی داشته باشد، دچار تنگی معاش خواهد شد و چنانچه فربه و چاق باشد، وسعت رزق می یابد.

دیدن تن زنان در خواب، اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر خواب شیطانی نباشد، تعبیر آن ارتکاب گناه است و عملی خلاف انجام خواهید داد. اگر کسی ببیند تن او تورم و برجستگی دارد یا زرد شده، گرفتار بیماری می شود. اگر لکه ای بر سینه خود دید، به او تهمت می زنند.

تعبیر خواب اجزا بدن

تعبير خواب بدن به روايت فروید

به نظرفروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد.

هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است.

هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است.

دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .

دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

تعبير خواب بدن به روايت لیلا برایت

دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته کسی می شوید و در انجام کارهای بیهوده وقت تلف می کنید.

اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید، به این معنا است که به خوشبختی می‏ رسید.

اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است.

دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ آن است کار نادرستی انجام می دهید که آبروی شما در خطر است.

تعبير خواب بدن به روايت درکتاب سرزمین رویاها

خواب بدن خودتان: خوشبختی

بدن یک زن: دیگران با این زن تفریح می کنند.

بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد.

بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید.

بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر: شادی در آینده نزدیک

تعبیر خواب اجزا بدن

تعبیر خواب دست

دست در تعبیر خواب روان شناسی، استعاره از قدرت اثر بخشی و تاثیر گذاری است. هر ایرادی که در دست های خود مشاهده می کنید، نشان دهنده ی یکی از ایراداتی است که در قدرت اراده و تاثیر گذاری خود احساس می کنید. قطع شدن دست می تواند نشان دهده ی نوعی احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن مواجه هستید.

تعبیر خواب پا

پا به قدرت اراده ی شما در پشت سر گذاشتن مسیر زندگی، و وارد زدن به زمینه های جدید مرتبط است. مثل قدرت شما برای پیدا کردن شغل جدید، جا به جایی یا ازدواج. اگر در خواب خود پاهایی با مشکلات خاص را مشاهده کنید، به طور که در راه رفتن شما اختلال ایجاد کند، نشان دهنده ی نوعی احساس محدودیت است که در افکار خود احساس می کنید. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، از حرکت به سمت اهداف جدید باز مانده باشید. این خواب از شما می خواهد تا محدودیت های فکر خود را شناخته و برطرف کنید.

تعبیر خواب سر

سر و مغز، استعاره از افکار و سیستم اعتقادی شماست. این عضو از بدن، هنگامی که در خواب مشاهده می شود، اشاره به آن بخش از افکار شما دارد که نسبت به جنبه های دیگر قدرت بیشتری داشته و تمام تصمیمات شما تاثیر پذیرفته از آن است. به طور مثال اگر در خواب احساس کنید که در حال بیهوش شدن هستید، این خواب می تواند به احساس عدم اراده و اعتماد به نفس، یا احساس ضعف در درون شما اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی این احساس ضعف را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.

تعبیر خواب چشم

چشم به قدرت درک و بینش فرد اشاره دارد. در حالت بیداری، چشم به ما کمک می کند تا ظاهر اجسام را مشاهده کنیم. چشم ها در خواب، نشان دهنده ی بینش درونی ما نسبت به ماهیت سمبل هاست. به طور مثال اگر چشم هایی زیبا و خیره کننده یا درشت را در خواب خود مشاهده کنید، نشان دهنده ی فردی با بینش هنری، یا درک بالا می باشد.

تعبیر خواب گوش

گوش می تواند به میزان کنجکاوی شما برای درک و شنیدن افکار و ایده های مختلف اشاره داشته باشد. وضعیت گوش در خواب نشان دهنده ی میزان شنونده بودن و میزان توجه شما به افکار گوناگون است. اختلالاتی که درخواب و در وضعیت گوش خود مشاهده می کنید، پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که نسبت به شنیدن افکار جدید و درک آن ها، انعطاف پذیر تر باشید.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *