تعبیر خواب تابلو و مجسمه

تعبیر خواب مجسمه یا تابلو و تصویر چیست؟ داشتن چندین مجسمه گویای هوسبازی ما است.

تعبیر خواب مجسمه

دیدن تندیس در خواب، میل و شوق ما نسبت به چیزی است که به آن خیلی علاقه و توجه داریم. اگر دیدیم مجسمه ای داریم، به فکر یافتن همسر هستیم. اگر مجسمه ای را خودمان شکاندیم، با تمایلات نفسانی مبارزه می کنیم. اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته، شکست و زیان عاطفی است.

داشتن چندین مجسمه گویای هوسبازی ما است. مجسمه در خواب غرور و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است.

تعبیرخواب مجسمه

تعبیر خواب تصویر به روایت محمد بن سیرین

تعبیر تصویر یا مجسمه، زن می‌باشد.

اگر ببینی تصویر یا مجسمه داری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی تصویر یا مجسمه‌ای که داری از دست تو افتاده و شکسته و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی زنت را طلاق داده یا از دنیا می‌رود.

اگر ببینی با پول از کسی تصویر یا مجسمه خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزکی» کوچک و خردسال به دست می‌آوری.

اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو به شکل دیگری است، یـعـنـی حال و روزت تغییر می‌کند و به شکل و صورتی که در خواب دیده‌ای درمی‌آید،

تعبیر خواب تصویر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو زشت شده است، یـعـنـی حال و روزت دگرگون می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی به حال و صورت خودش برگشته است، یـعـنـی به حال خودت برگشته و به سوی خدا بازمی‌گردی.

اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو با شکوه می‌باشد، یـعـنـی همه از تو روبرگردان شده و به تو جفا و ستم می‌کنند.

تعبیر خواب تصویر به روایت جابر مغربی

اگر ببینی تصویر یا مجسمه آدم را با تصویر یا مجسمه حیوان عوض می‌کنی، یـعـنـی دروغگو خواهی شد و اعتقادات مذهبی بد و نادرستی پیدا می‌کنی و یا در مورد صفات خداوند متعال حرف نادرستی خواهی گفت .

اگر ببینی شکل تصویر یا مجسمه چهرۀ تو به نوع و جنس دیگری تغییر کرده است، یـعـنـی برای تو مشکلی پیش می‌آید و در آن دچار حیرت و سرگردانی خواهی شد

تعبیر خواب تصویر از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب عكس خودتان را ببینید، به این معنا است كه در انجام كارها باید دقت داشته باشید.

 دیدن عكس دوستان در خواب، به معناى داشتن روزهاى خوب است.

دیدن عكس افراد غریبه در خواب، به معناى آشنایى با افراد جدید است.

تعبیر خواب تصویر از دیدگاه آنلی بیتون

نگاه کردن به تصاویر در خواب، بیانگر آن است که در دام انسان‏های حیله‏گر می‏افتید.

نگاه کردن به تصاویر نقاشی شده در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کاری است.

اگر خواب بینید که تصاویری را خریداری می‏کنید، بیانگر انجام کارهای بیهوده است.

تعبیر خواب تصویر از دیدگاه هانس کورت

مشاهده‏ عكس در خواب، بیانگر آن است كه به دام افراد حیله‏‌گر، گرفتار می‌شوید.

تعبیر خواب تصویر در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

عکس: خاطرات، خواست شخص برای توجه به او یا از خاطر نبردن او، نگریستن به جنبه‌ای از فرد.

ظاهر کردن عکس: آنچه پیش از این نهفته و تحقق نیافته را به ضمیر آگاه کشاندن.

نگاه کردن به عکس‌های خانوادگی: درک تاثیرات گذشته‌تان بر زندگی شما، محیط خانوادگی، ذهنی و عاطفی.

عکس خود رویابین: تصور از خود، نیاز فرد به دیدن خود از منظری بی طرفانه و بی غرضانه.

عکس‌هایی که زنده می‌شوند: تاثیراتی که از گذشته بر جای مانده‌اند و هنوز در شما زنده‌اند، ما نیز مشمول آنچه عکس نمایش می‌دهد هستیم، گاهی به فکر یا اندیشه‌ای اشاره می‌کند که به تدریج شکل می‌گیرد و به عالم واقعیات پای می‌گذارد.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *