تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت چیست؟
اگر دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید، خبری از غایب به شما می رسد.

تعبیر خواب تابوت

تعبیر دیدن تابوت، ملک وسیع و بزرگ و عمارت عالی است. دیدن مرده هم اگر خودتان را مرده دیدید، تعبیرش عمر طولانی شما و اگر ناشناسی را دیدید که مرده است، مسافری است که از سفر بر می گردد. اگر دیدید خودتان تابوت می سازید، ساختمانی می سازید که سالیان سال، بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید.

اگر دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید، خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید، امیدوار می شوید و اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید، باز می یابید. اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست، با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش یا زیان آور است.

تعبیر خواب تابوت به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.

اگر ببینی عده ای در حال بردن تابوت هستند یـعـنـی به اندازۀ قدر و ظرفیت خودت بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شخص زنده‌ای را در تابوت گذاشته‌ و میبرند، ولی کسی تابوت او را همراهی نمی‌کند، یـعـنـی عزت و جاه و مقام و کارش دچار عیب و نقص خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر مردم او را همراهی می‌کردند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

اگر ببینی روی تابوتِ سنگینی قرار گرفته‌ای، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم می‌کنی ، ولی اگر سبک بود، یـعـنـی به مردم سختی و فشار وارد نمی‌کنی و حال و روز تو بهتر می‌شود.

اگر ببینی از روی تابوت افتاده‌ای یا کسانی که تو را میبردند تو را انداخته‌اند، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو از بین رفته و کار تو گره خورده و متوقف می‌شود.

تعبیر خواب تابوت به روایت علامه طباطبایی

نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است.

تعبیر خواب تابوت به روایت امام جعفر صادق(ع)

تعبیرهای تابوت عبارتند از:

1-بزرگی

2-حکومت

3-عزت و جاه و مقام.

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه لیلا برایت

دیدن تابوتی خالی در خواب، نشانه‏ی آن است که از موضوعی نگران می‏شوید.

اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه‏ ی شنیدن اخبار خوب است.

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه لوک اویتنهاو

تابوت : زندگی طولانی و خوش

دراز کشیدن درون یک تابوت: موانع بر سر راه

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت در کتاب سرزمین رویاها

شما در یک تابوت دراز کشیده اید:تمامی آرزوهایتان براورده میشود.

نزدیک شما در یک تابوت خوابیده اند:پول فراوان به دست می آورید.

یک دوست در یک تابوت:شانس بزرگ در کار.

تعبیر خواب تابوت در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

این تصویر تقریبا همیشه یادآور فناپذیری شخص رویابین است. افکار احساسات پیرامون مرگ اغلب در پس زمینه ذهن ما جا خوش کرده‌اند و تصویر تابوت در رویا کند و کاوی در چگونگی ارتباط شما با مرگ است.

گاهی اگر کسی را در تابوت دیدید، میل مخفی بیرون رفتن آن شخص از زندگی شما در رویا به تصویر کشیده شده است.

شاید هم نگران سلامت او هستید و یا می‌ترسید که او را از دست بدهید.

تعبیر خواب تابوت به روایت منوچهر مطیعی

اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و زندگي ندارد.

اگر ديديد خودتان تابوت مي سازيد ساختمان مي سازيد ساختماني که ساليان دراز بر جا مي ماند و خودتان هم از آن بهره مند مي گرديد.

اگر در خواب ديديد که تابوتي را به دوش مي برند و شما هم در زمره تشييع کنندگان هستيد خبري از غايب به شما مي رسد يا به چيزي که از آن دل بريده ايد اميدوار مي شويد.

اگر گمشده اي داريد که آن را از دست رفته مي پنداريد باز مي يابيد.

اگر در خواب ديديد که تابوتي پوشيده است و ندانستيد درون آن چيست يا کيست با موردي برخورد مي کنيد که نمي دانيد سود بخش است يا زيان آور که ممکن است سود آور باشد.

به هر صورت ديدن تابوت در خواب وحشتناک نيست و نبايد بيننده خواب بترسد.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *