تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب پیمانه چیست؟ پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پيمانه راست است.

تعبیر خواب پیمانه

عده ای از معبران می گویند پیمانه در خواب، میانجی است و رابط برای صلح و آشتی یا معامله. اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می گوید که کارها را بر مبنای صحت و درستی انجام می دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی است.

تعبیر خواب پیمانه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پيمانه راست است.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پيمانه ظرفي است براي اندازه گيري مايعات. منظور جام نيست. پيمانه نظام کار است که بر مبناي درست باشد چون خود پيمانه بر عدل است و ميزاني را که معين کرده اند مي دهد. عده اي از معبران مي گويند پيمانه در خواب ميانجي است و رابط براي صلح و آشتي يا معامله. اگر پيمانه در دست داشته باشيد خواب شما مي گويد که کارها را بر مبناي صحت و درستي انجام مي دهيد. شکستن پيمانه ناکامي است. پر بودن آن کامروايي.

نویسنده مطلب: کژال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *