تندیس جشنواره‌ی آلمریای اسپانیا

دور افتخار «روتوش» در عرصه‌ی جهانی، این بار جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه از اسپانیا

جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌ی پانزدهمین دوره‌ی جشنواره‌ی آلمریای اسپانیا (Almeria) به فیلم کوتاه «روتوش» اهدا شد. سونیا سنجری، بازیگر فیلم کوتاه «روتوش» که در این رویداد بین‌المللی حضور داشت در مراسم اختتامیه، تندیس جشنواره برای بهترین فیلم‎نامه را دریافت کرد. جشنواره‌ی آلمریا در پانزدهمین دوره‌ی خود با ایجاد تغییراتی در ساختار برگزار خود با هدف ارتقای […]

تعبیر خواب آبدستان (آفتابه)

آبدستان چیست؟ آبدستان آفتابه‌ای است که برای شستن دست و صورت به کار می‌رود، و نه آفتابه توالت. شاید امروزه بتوان تعبیرهای زیر را در مورد شیر دستشویی و… نیز به کار برد، زیرا وسایلی هستند که با آنها دست و صورت شسته می‌شود. به روایت امام صادق (ع) ديدن آفتابه يا آبدستان در خواب […]

دیدن ده و روستا در خواب

تعبیر خواب آبادی و روستا (ده)

آبادی دو مفهوم را تداعی می‌کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائی هستيم و يا به بناي ساختمانی مشغوليم، دو صورت دارد. اگر آن جا که در خواب ديده‌ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که […]

تعبیر خواب آبادانی و خرابی (آباد کردن و خراب کردن)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای آبادانی عبارتند از: 1- صلاح کارهای دنیا 2- خیر و منفعت 3- خیر و سعادت 4- حل شدن مشکلات. اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای، یـعـنـی دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود . ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جای خرابی (مثل […]

دیدن آب دهان در خواب

تعبیر خواب آب دهان (تف کردن)

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر آب دهان گرم بود، دلیل درازی عمر است، اگر سرد بود، دلیل مرگ است، اگر سیاه بود غم و اندوه است، آب دهان زرد دلیل بیماری است. آب دهان خشک دلیل درویشی است و لعاب دهان چون از دهان بیرون آید، بی آن که جامه را بیالاید، عملی است که بگوید، […]

دیدن عروسک در خواب

تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک و بازی با عروسک جناب منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: هوس‌های زودگذر آمیخته به سبک‌سری‌های ما، در خواب به شکل عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می‌یابند. عروسک، بی‌اعتقادی و سست‌رایی است و چنانچه ببینید در خواب، عروسکی دارید، گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار […]

دیدن آب دهان در خواب

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن آب در خواب نشان‌دهنده­ی حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می‌کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر […]