تعبیر خواب تاول و آبله

تعبیر خواب تاول و آبله به چه معنی است؟ دیدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید.