دیدن آب دهان در خواب

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیت و کمیتی است. بهترین نوع آب در خواب، آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی، روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا نهر دیده شود. آب جوی بهتر از […]