دیدن آب دهان در خواب

تعبیر خواب آب

دیدن آب در خواب چه معنایی دارد؟ دیدن آب در خواب نشان‌دهنده­ی حالات روحی و جریان انرژی احساسی است. آب به دلیل خاصیت طبیعی که دارد، بر به تصویر کشیدن چگونگی روابط ما با احساساتمان تاکید دارد. برای مثال ما غرق در احساساتمان می‌شویم یا احساس می‌کنیم آب سردی بر آتش درون ریخته‌ایم. اغلب اوقات تصویر […]