جلد کتاب امکان نوشته‌ی علی سخاوتی

دانلود کتاب “امکان: سی کار که به جای دانشگاه رفتن یا مسافرکشی می‌توان کرد”

برای هر جوانی که در آستانه‌ی پایان تحصیلات دبیرستان خود قرار دارد مهم است که تمامی راه‌های پیش روی خود را بشناسد. البته این امر برای افرادی که قصد ادامه‌ی تحصیل در مقاطع عالی را دارند نیز صادق است. علی سخاوتی با این کتاب نسبتا خوب قصد دارد برخی از این راه‌ها را به مخاطب […]